Menu

Retningslinjer

1. Betingelser for bruk av bilder

Fotografen og Fjord Line må krediteres. Krediteringen skal skje på selve bildet eller rett i nærheten av bildet. Krediteringen kan også gjøres via mouse-over funksjon på websider eller i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig.

Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene. Det kan dog ikke gjøres endringer i form av utsnitt på bilder som viser folkemengder (mer enn 4 personer), arrangementer o.l. uten skriftlig forhåndssamtykke fra Fjord Line. Fotografiene må ikke manipuleres. Fotografiene må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.

Fotografiene som er bestilt, kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. Fotografiene må heller ikke lånes ut, selges, overleveres eller på annen måte overdras til andre.

Ved manglende kreditering/feilkreditering vil det bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser.

Fjord Line står fritt til å tilbakekalle bruksretten til fotografiene og/eller å utestenge brukeren fra fremtidig bruk av fotobanken.